Arkusz kalkulacyjny - od podstaw do matury

Logo Informatyka w szkole

Transport - zadanie maturalne z roku 2019

(rozszerzenie, stara formuła)

„Algorytmiczne Usługi Transportowe” to mała firma, dysponująca jedną ciężarówką, którą wynajmuje klientom w celu transportu towarów. W pliku kursy.txt podana jest lista 300 kursów, które ciężarówka firmy wykonała w roku 2017. Dla każdego kursu podane są kolejno: data przejazdu, miasto startowe, miasto docelowe, ilość (w kg) przewiezionego towaru, liczba przejechanych kilometrów oraz wynagrodzenie otrzymane za kurs. Kolejne wiersze opisują kolejne kursy, z wyjątkiem wiersza pierwszego, który jest wierszem nagłówkowym. Dane w wierszu oddzielone są średnikami.

Używając dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj podane zadania.

Zadanie 6.1. (1 pkt) Który kurs miał największą stawkę za przejechany kilometr? Podaj miasto startowe, miasto docelowe i obliczoną stawkę za kilometr z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 6.2. (1 pkt) Oblicz, ile firma zarobiła łącznie na kursach, których długości przekraczały 400 km.

Zadanie 6.3. (2 pkt) Znajdź parę miast, taką, że z pierwszego do drugiego firma przewiozła łącznie najwięcej towaru. Podaj te miasta i łączną masę przewiezionego towaru. Uwaga: towar przewieziony z miasta A do miasta B (np. z Krakowa do Warszawy) i towar przewieziony w drugą stronę (z Warszawy do Krakowa) należy liczyć oddzielnie.

Zadanie 6.4. (3 pkt) Znajdź miasta, do których odbyło się co najmniej 8 kursów, podaj ich nazwy i liczbę kursów do każdego z nich. Zestawienie posortuj nierosnąco względem liczby kursów. Dla powyższego zestawienia wykonaj wykres słupkowy. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu.

Zadanie 6.5. (3 pkt) Znajdź najdłuższy taki ciąg kolejnych kursów, że każdy następny zaczyna się w mieście, w którym kończył się poprzedni, oraz odbywa się o dzień później. Podaj datę pierwszego i ostatniego dnia takiej serii kursów.

Pliki z danymi

Rozwiązania

Zadanie 2

W nagłówku zdjęcie z Wenecji

Źródło: https://fshoq.com/free-photos/p/267/panorama-of-venice (publikowane na wolnych licencjach)

Treść zadań oraz pliki z danymi pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/