Poruszana tematyka

  • Pierwsze logowanie do szkolnej chmury
  • Uruchomienie programu Google Classroom
  • Zmiana wybranego elementu profilu użytkownika
02 Logowanie do systemu