Arkusz kalkulacyjny

OD PODSTAW DO MATURY

Funkcje

Umiejętność wykorzystania wbudowanych w arkuszu kalkulacyjnego funkcji oraz łączenie ich działania jest podstawą znajomości arkusza kalkulacyjnego. Funkcje można podzielić na różne grupy, które przedstawiam w poniższej części. Do każdej grupy dołączam ćwiczenia wraz z omówieniem przykładowych rozwiązań. Wybrałem te funkcje, które przydatne są w kontekście przygotowania do egzaminu maturalnego z informatyki.

Spis treści

Wprowadzenie do funkcji

 • suma()
 • średnia()
 • mediana i dominanta
 • min() i maks()
 • pierwiastek() i potęga()
 • funkcje zaokrąglające
 • funkcje tablicowe

Funkcje daty i czasu

 • data w arkuszu kalkulacyjnym
 • data()
 • dni()
 • dziś()
 • data.różnica()
 • dni.robocze()
 • rok(), miesiąc() i dzień()
 • dzień.tyg()

Funkcje warunkowe

 • jeżeli() i operatory porównania
 • i(), oraz()
 • lub()
 • licz.jeżeli()
 • licz.warunki()
 • suma.jeżeli() i średnia.jeżeli()

Funkcje wyszukujące, zliczające i odwołań

 • wyszukaj.pionowo
 • wyszukaj.poziomo
 • podaj.pozycję
 • indeks
 • ile.niepustych
 • ile.liczb

Funkcje tekstowe

 • złącz.teksty()
 • litery.małe i litery.wielkie()
 • fragment.tekstu()
 • zastąp()
 • dł()
 • znajdź()
 • tekst jako kolumny()
 • kod() i znak()
 • usuń.zbędne.odstępy()

Funkcje liczbowe

 • los() i los.zakr()
 • mod()
 • cz.całk.dzielenia()
 • kwota()
 • wartość()
 • Odwołania cykliczne

Zdjęcie w nagłówku Miyajima (Japonia)

Grafika pochodzi z darmowych zasobów: https://www.maxpixel.net/Miyajima-Temple-Japan-Torii-Sanctuary-3962101

Miyajima - Święta Wyspa - na której znajduje się znana pomarańczowa tori (świątynna brama) stojąca w wodzie (1874 r.) Na tej małej wyspie znajduje się aż 32 świątyń.