C++ OD PODSTAW DO MATURY

Galerie handlowe - zadanie maturalne próbne z roku 2021 (rozszerzenie, nowa formuła)

Zadanie 3

Zadanie 4.3. (0−4)

Powiemy, że dwa lokale są tego samego rodzaju, jeżeli ich powierzchnia jest taka sama. W którym mieście powstanie galeria z największą liczbą różnych rodzajów lokali (jest jedno takie miasto), a w którym powstanie galeria z najmniejszą liczbą różnych rodzajów lokali (jest jedno takie miasto)? Podaj te miasta oraz liczby różnych rodzajów lokali w tych miastach.
Wynik zapisz w pliku wynik4_3.txt. W każdym z dwóch wierszy pliku powinny znajdować się nazwa miasta oraz liczba różnych rodzajów lokali w tym mieście.

Prawidłowa odpowiedź dla danych pliku galerie_przyklad.txt:
Dusseldorf 34
Genua 23

Klucz CKE

Zdjęcie w nagłówku przedstawia Wyspę Ptaków (Peru)

Grafika pochodzi z darmowych zasobów: https://pixabay.com/pl/islas-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81-ptak%C3%B3w-rasa-3664085/