C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P05 - liczby o określonej reszcie dzielenia

Zagadnienia: walidacja danych wejściowych
Liczby o określonej reszcie z dzielenia