C++ OD PODSTAW DO MATURY

Wprowadzenie do programowania

Materiały dotyczące tego samego zagadnienia

Zdjęcie w nagłówku prezentuje papirus egipski przedstawiający scenę ważenia serca za pomocą pióra Maata

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Maat (publikacja na zasadach wolnych licencji)