C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P14 - ciąg geometryczny

Zagadnienia: przerwanie działania pętli za pomocą instrukcji break
Ciąg geometryczny