Relacyjne bazy danych

OD PODSTAW DO MATURY

Zadania z relacyjnych baz danych znajdują się w każdym pakiecie zadań maturalnych. W części praktycznej abiturienci otrzymują dane zapisane w plikach tekstowych, które podzielone są tak, aby można było na podstawie każdego pliku utworzyć osobne tabele. Zostaje też określony sposób łączenia (relacji) danych. Zadaniem abiturienta jest analiza tych danych i uzyskanie odpowiedzi na pytania postawione w treści zadania.

W treści zadań nie jest określone narzędzie, jednak analiza danych oraz oznaczone ich połączenie (relacja) sugerują zastosowania środowiska bazy danych. Zadaniem abiturienta jest więc utworzenie odpowiednich zapytań (kwerend). W środowisku bazy danych można posłużyć się interfejsem graficznym lub kodem SQL.

W części teoretycznej egzaminu maturalnego z informatyki zdarzają się pytania dotyczące analizy dostarczonego kodu SQL.

W pierwszej części poniższego materiału przedstawiam wprowadzenie do baz danych oraz do języka SQL. Korzystam z darmowego pakietu Libre Office. Następnie przedstawiam przykładowe rozwiązania zadań maturalnych, najpierw na poziomie podstawowym, następnie na poziomie rozszerzonym.

Życzę udanej pracy i radości z poznawania piękna baz danych.

Podstawy relacyjnych baz danych

Zadania maturalne na poziomie podstawowym

stara formuła

Zadania maturalne na poziomie rozszerzonym

stara formuła
 • Rok 2002 -

 • Rok 2003 -

 • Rok 2004 -

 • Rok 2005 - Puchar świata w skokach

 • Rok 2006 -

 • Rok 2006 -

 • Rok 2013 - Wideo na życzenie

 • Rok 2014 - Przedszkolaki

 • Rok 2015 - Puchar świata

 • Rok 2016 - Muzeum Narodowe

 • Rok 2017 - Biuro podróży

 • Rok 2018 - Gra

Zadania maturalne na poziomie rozszerzonym

nowa formuła

Rok 2015 - Formuła 1

Rok 2016 - Biblioteka podręczników

Rok 2017 - Fanka

Rok 2018 - Centrum danych

Zbiór zadań CKE

nowa formuła

Zadanie 100 - E-learning

Zadanie 101 - Karta MaturaSport

Zadanie 102 - Portal społecznościowy

Zadanie 103 - Rentgenodiagnostyka

Zadanie 104 - Leki refundowane

Zadanie 105 - Rośliny ogrodowe

Zadanie 106 - Obserwacje ptaków

Grafika wykorzystana w nagłówku pochodzi z darmowych zasobów: https://pixabay.com/pl/photos/folder-segregator%C3%B3w-segregatory-428299/