C++ OD PODSTAW DO MATURY

Komentarze i wcięcia

Zagadnienia

Rola komentarzy w kodzie

Komentowanie jednej i wielu linii kodu

Rola wcięć w kodzie

Komentarze i wcięcia

Zdjęcie w nagłówku przedstawia mury obronne fortu Jesus w Mombasie (Kenia)

Źródło własne