C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P16 - ciąg Fibonacciego

Zagadnienia: walidacja danych wejściowych, typ zmiennych unsigned long long, zastosowanie pętli, operator logiczny or
Ciąg Fibonacciego

Poniżej znajdziesz przykładowe rozwiązanie zadania. Staraj się napisać program samodzielnie. Jeżeli to Ci się nie uda, skorzystaj z rozwiązania, ale po tym ponownie napisz program bez pomocy materiałów. Tylko w taki sposób możliwe jest nauczenie się programowania.