C++ OD PODSTAW DO MATURY

Działki - zadanie maturalne z roku 2019

(rozszerzenie, stara formuła)

Zadanie 2

Treść zadania

Po analizie map okazało się, że są dwie działki, których mapy po obróceniu jednej z nich o 180º są identyczne. Podaj numery tych działek.

Dla pliku przyklad.txt odpowiedź to numery działek 2 i 3.

Omówienie i przykładowe rozwiązanie

Spróbuj rozwiązać zadanie samodzielnie. Tylko w taki sposób możesz przygotować się do matury. Poniżej znajdziesz przykładowe rozwiązanie wraz z omówieniem. Zaglądnij tam dopiero po uzyskaniu przez Ciebie wyników. Porównaj Twoje rozwiązanie z przykładowym. Życzę, aby Twoje było lepsze.

Zapiszmy dane opisujące każdą z działek jako ciąg znaków począwszy od lewego górnego pola, kończąc na prawym dolnym. Wszystkie tak zapisane działki przechowajmy w tablicy. W takim wypadku wystarczy sprawdzić wszystkie pary działek i wyłonić te, które są dla siebie lustrzanymi odbiciami.

Przeczytamy więc tablicę "tab", do której zostały wpisane informacje z pliku tekstowego i wprowadzamy kolejne wartości do zmiennej typu string o nazwie "az" (Listing 1, linia 3).

Gdy napotkamy na koniec działki (Listing 1, linia 5), wpisujemy wartość zmiennej "az" do tablicy "wyrazy" pod kolejnym indeksem. Numer indeksu uzależniony jest od wartości iteratora "i" (Listing 1, linia 6). Można też posłużyć się w tym miejscu zmienną pomocniczą, której wartość początkowa to zero, a inkrementacja nastąpi przy spełnieniu warunku z linii 5 (Listing 1).

Mamy więc tablicę z zapisanymi informacjami o pięćdziesięciu działkach w formie ciągu znaków. Informacje te zapisane zostały w tablicy "wyrazy". Należy więc pobrać kolejne elementy z tej tablicy (Listing 2, linia 2), utworzyć odbicie lustrzane pobranego elementu(Listing 2, linia 4-5) i poszukać w tej samej tablicy, czy ono tam występuje(Listing 2, linia 7). Jeżeli zostało znalezione, należy wyświetlić informację identyfikującą działki(Listing 2, linia 8) i zakończyć działanie programu(Listing 2, linia 9), gdyż z treści zadania wiemy, iż istnieje tylko jedna taka para.

Klucz CKE

Zwróć uwagę na to, że inaczej rozwiązuje się zadanie z kluczem odpowiedzi, a inaczej, gdy nieznane są nam wyniki. Na maturze nie ma dostępu do klucza, dlatego zapoznanie się z kluczem odłóż na sam koniec Twoich ćwiczeń.

W nagłówku zdjęcie z Wenecji

Źródło: https://fshoq.com/free-photos/p/267/panorama-of-venice (publikowane na wolnych licencjach)