C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie Z02 - obliczanie wskaźnika BMI

BMI

Na zdjęciu w nagłówku widoczny jest bawół afrykański - jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt sawanny

Źródło własne