Arkusz kalkulacyjny OD PODSTAW DO MATURY

Wprowadzenie do środowiska arkusza kalkulacyjnego

Spis treści działu

Wprowadzenie cz. I

  • Czym jest arkusz kalkulacyjny
  • Instalacja pakietu Libre Office

Wprowadzenie cz. II

  • Okno programu Calc
  • Czym jest komórka, pole adresu
  • Kolumny i wiersze - zmiana rozmiaru
  • Kolumny i wiersze - dodawanie, usuwanie, ukrywanie
  • Arkusze - dodawanie i usuwanie
  • Scalanie komórek
  • Format komórki i kolorystyka
  • Kopiowanie formatów
  • Formatowanie warunkowe
  • Transponowanie danych z kolumn do wierszy

Pakiet zadań 1

Serie danych

Formuły obliczeniowe i obsługa błędów

Sposoby adresowania komórek

  • Kopiowanie formuł obliczeniowych
  • Adresowanie względne
  • Adresowanie bezwzględne
  • Adresowanie mieszane
  • Adresowanie przez nazwę
  • Odwołanie do całej kolumny i całego wiersza
  • Odwołanie do komórek w innym arkuszu

Pakiet zadań 2

W tej części dowiesz się jakiego typu programy określa się wspólną nazwą "arkusz kalkulacyjny". Zaproponuję Ci instalację darmowego pakietu LibreOffice i zaczniemy pracę z programem Calc.

W kolejnej części materiału opowiem o podstawowych pojęciach związanych z arkuszem kalkulacyjnym, takich jak komórka, adres komórki, kolumna i wiersz. Przedstawię również podstawowe, najczęściej wykonywane czynności w arkuszu, jak zmiana szerokości kolumn, wysokości kolumn, określanie formatu komórek. Dowiesz się, jak można scalać komórki i jak to wpływa na adresowanie komórek.

Nowe treści przyswajalne są najlepiej poprzez ćwiczenia. Dlatego każdą część wiadomości kończę pakietem ćwiczeń.

W drugiej części zapoznam Cię z narzędziem serii danych umożliwiającym generowanie ciągów zgodnie z określonym kluczem.

Napiszemy pierwsze formuły obliczeniowe oraz wskażemy, w jaki sposób arkusz kalkulacyjny informuje o ewentualnych błędach w formułach.

W ostatniej części zademonstruję różne sposoby adresowania komórek.

Życzę miłej i przyjemnej pracy chociaż przyznam, że niektóre z poruszonych tematów nie są łatwe. Razem damy jednak radę :)

Zdjęcie pochodzi z darmowych zasobów: https://www.flickr.com/photos/access/2165374689

Zdjęcie w nagłówku przedstawia górę Fudżi (Japonia)

Grafika pochodzi z darmowych zasobów: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mount_Fuji_from_Mount_Ogochi.jpg

Zdjęcie w treści artykułu pochodzi z darmowych zasobów: https://www.flickr.com/photos/access/2165374689