C++ OD PODSTAW DO MATURY

Najlepsze sumy - zadanie maturalne z roku 2005

(rozszerzenie, stara formuła)

Wyszukanie najlepszej sumy elementów ciągu, wyłonienie podciągów w ciągu, wyłonienie najczęściej powtarzającego się elementu ciągu.

Zdjęcie w nagłówku przedstawia góry w parku narodowym Denali (Alaska)

Źródło: https://www.nps.gov/articles/denali.htm (publikacja na wolnych licencjach)