Programowanie w języku C++

OD PODSTAW DO MATURY

Podstawy programowania w językach wysokiego poziomu poznają uczniowie już w szkole podstawowej. W szkole średniej programowanie jest kontynuowane aż do matury. Na maturze rozszerzonej z informatyki najczęściej wybieranym językiem jest C++.

Poniżej znajdują się materiały pt. Od podstaw do matury, według których prowadzę lekcje programowania w klasach z rozszerzoną informatyką. Znajdziesz w nich krok po kroku przedstawione kolejne zagadnienia dotyczące programowania z dużą liczbą zadań. Do każdego zadania dołączone są przykładowe rozwiązania.

W drugiej części znajdują się archiwalne zadania maturalne, od najłatwiejszych z zakresu nieistniejącej obecnie matury podstawowej, po najtrudniejsze ze zbioru zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do wszystkich zadań dołączone jest przykładowe rozwiązanie wraz z omówieniem.

Życzę przyjemnej nauki i dobrej zabawy :)

Materiał jest jeszcze w przygotowaniu, przewidywany termin ukończenia prac - wrzesień 2019 r.

Wprowadzenie do programowania w języku C++

 • Część 1 - Wprowadzenie do programowania: kompilator, struktura programu, obsługa błędów, pierwszy program
 • Część 2 - Zmienne: pojęcie zmiennej, deklarowanie zmiennych, podstawowe typy
 • Część 3 - Instrukcje warunkowe
 • Część 4 - Pętle
 • Część 5 - Funkcje
 • Część 6 - Liczby pseudolosowe
 • Część 7 - Tablice - jednowymiarowe, dwuwymiarowe, sortowanie tablic, ciągi znaków
 • Część 8 - Systemy liczbowe
 • Część 9 - Obsługa plików

Zadania maturalne na poziomie podstawowym

stara formuła

Zadania maturalne na poziomie rozszerzonym

stara formuła

Zadania maturalne na poziomie rozszerzonym

nowa formuła
 • Rok 2017 - Piksele
 • Zadanie 21 - Podzielność (Informator maturalny z roku 2015)
 • Zadanie 22 - Bloki trójkowe (Informator maturalny z roku 2015)

Zbiór zadań CKE

nowa formuła

Zdjęcie w nagłówku prezentuje piramidy w Gizie - Egipt

Źródło: https://pxhere.com/id/photo/955645 (publikacja na wolnych licencjach)