Arkusz kalkulacyjny - od podstaw do matury

Logo informatyka w szkole

Transport - zadanie maturalne z roku 2019

(rozszerzenie, stara formuła)

Zadanie 2

Treść zadania

Oblicz, ile firma zarobiła łącznie na kursach, których długości przekraczały 400 km.

Omówienie rozwiązania

Spróbuj rozwiązać zadanie samodzielnie. Tylko w taki sposób możesz przygotować się do matury. Poniżej znajdziesz przykładowe rozwiązanie wraz z omówieniem. Zaglądnij tam dopiero po uzyskaniu przez Ciebie wyników. Porównaj Twoje rozwiązanie z przykładowym. Życzę, aby Twoje było lepsze.

Zadanie można szybko rozwiązać posługując się funkcją suma.jeżeli(). Należy jedynie pamiętać, iż jeśli warunek sumowania zawiera znak większości, cały warunek należy umieścić w znakach cudzysłowowa.

Zastosowanie funkcji suma.jeżeli()

Alternatywnym sposobem rozwiązania jest posortować malejąco dane według kolumny E (odległość), następnie podsumować te wartości komórek z kolumny F, dla których widoczny jest spełniony warunek w kolumnie E, czyli wartość większa od 400.

Przykładowe rozwiązanie

A 2019RSF_2

Klucz CKE

Zwróć uwagę na to, że inaczej rozwiązuje się zadanie z kluczem odpowiedzi, a inaczej, gdy nieznane są nam wyniki. Na maturze nie ma dostępu do klucza, dlatego zapoznanie się z kluczem odłóż na sam koniec Twoich ćwiczeń.

W nagłówku zdjęcie z Wenecji

Źródło: https://fshoq.com/free-photos/p/267/panorama-of-venice (publikowane na wolnych licencjach)