C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P04 - suma wczytanych liczb

Zagadnienia: pętla do while
Suma wczytanych liczb