C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P08 - suma i iloczyn cyfr liczby

Zagadnienia: wyodrębnianie cyfr z liczby, dzielenie modulo
Suma i iloczyn cyfr liczby