C++ OD PODSTAW DO MATURY

Numery PESEL - zadanie maturalne z roku 2019 (podstawa, stara formuła)

Zadanie 3
2019PSF_3

To jest tylko przykładowe rozwiązanie, Twoje może być lepsze, spróbuj więc rozwiązać zadanie samodzielnie, a poniższy kod potraktuj jako materiał porównawczy. Jeżeli napiszesz lepszy kod, prześlij go za pomocą poniższego formularza.

Sposób I

To jest tylko przykładowe rozwiązanie, Twoje może być lepsze, spróbuj więc rozwiązać zadanie samodzielnie, a poniższy kod potraktuj jako materiał porównawczy. Jeżeli napiszesz lepszy kod, prześlij go za pomocą poniższego formularza.

Sposób I I

Zdjęcie w nagłówku przedstawia most na Tybrze (Rzym)

Źródło: https://pixabay.com/pl/rzym-vatican-city-w%C5%82ochy-tiber-3021586/ (publikacja na zasadach wolnych licencji)