C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P06 - dzielniki wczytanej liczby

Zagadnienia: pętle, dzielenie modulo
Dzielniki wczytanej liczby