Arkusz kalkulacyjny - od podstaw do matury

Logo - Informatyka w szkole

Transport - zadanie maturalne z roku 2019

(rozszerzenie, stara formuła)

Zadanie 4

Treść zadania

Znajdź miasta, do których odbyło się co najmniej 8 kursów, podaj ich nazwy i liczbę kursów do każdego z nich. Zestawienie posortuj nierosnąco względem liczby kursów. Dla powyższego zestawienia wykonaj wykres słupkowy. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu.

Omówienie i przykładowe rozwiązanie

Spróbuj rozwiązać zadanie samodzielnie. Tylko w taki sposób możesz przygotować się do matury. Poniżej znajdziesz przykładowe rozwiązanie wraz z omówieniem. Zaglądnij tam dopiero po uzyskaniu przez Ciebie wyników. Porównaj Twoje rozwiązanie z przykładowym. Życzę, aby Twoje było lepsze.

W rozwiązaniu tego zadania prawdopodobnie najszybszą metodą uzyskania wyników jest posłużenie się tabelą przestawną.

W oknie układu tabeli przestawnej (Rysunek 1) w obszarze "Pola wierszy" umieszczamy kolumnę "Koniec" (1), a w obszarze "Pola danych" umieszczamy kolumnę "Data" (2). Zmieniamy jednak domyślnie przypisaną funkcję "suma" na "zlicz" (3). Zamiana ta jest możliwa w oknie "Pola danych) (Rysunek 2), które zostaje wyświetlone po dwukrotnym kliknięciu w nazwę kolumny i zastosowanej funkcji (Rysunek 1, (2)).

Naszym oczekiwaniem jest, aby w tabeli zostały wyświetlone wszystkie miejscowości, do których były adresowane transporty i aby miejscowości te zostały pogrupowane. Następnie zadaniem tabeli przestawnej jest zliczenie, ile razy wystąpiła w grupie nazwa danej miejscowości, stąd zastosowana funkcja "zlicz".

Po zaakceptowaniu zostanie wygenerowana tabela danych (Rysunek 3) (1), w której brakuje jedynie posortowania wyników. Zaznaczamy więc obie kolumny tabeli (2) i klikamy w ikonę sortowania (3), następnie określamy kolumnę, według sortowanie zostanie zastosowane.

Po sortowaniu danych (Rysunek 4) uzyskujemy tabelę docelowych danych.

Układ tabeli przestawnej

Rysunek 1 - układ tabeli przestawnej

Wygląd okna Pole danych

Rysunek 2 - wygląd okna "Pole danych"

Sortowanie danych w tabeli przestawnej

Rysunek 3 - sortowanie danych w tabeli przestawnej

Rysunek 4 - dane tabeli po sortowaniu

Aby wygenerować wykres, najlepiej jest zaznaczyć interesujące nas dane i skopiować je do nowej lokalizacji arkusza (Rysunek 5, (1)). Dopiero takie dane (2) zaznaczamy i na ich podstawie generujemy wykres.

Rysunek 5 - generowanie wykresu na podstawie danych z tabeli przestawnej

Przykładowe rozwiązanie

A 2019RSF_4

Klucz CKE

Zwróć uwagę na to, że inaczej rozwiązuje się zadanie z kluczem odpowiedzi, a inaczej, gdy nieznane są nam wyniki. Na maturze nie ma dostępu do klucza, dlatego zapoznanie się z kluczem odłóż na sam koniec Twoich ćwiczeń.

W nagłówku zdjęcie z Wenecji

Źródło: https://fshoq.com/free-photos/p/267/panorama-of-venice (publikowane na wolnych licencjach)