C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P03 - wyświetlenie liczb parzystych i nieparzystych

Zagadnienia: inkrementacja z przeskokiem o dwa
Liczby parzyste i nieparzyste