Arkusz kalkulacyjny - od podstaw do matury

Logo - Informatyka w szkole

Transport - zadanie maturalne z roku 2019

(rozszerzenie, stara formuła)

Zadanie 3

Treść zadania

Znajdź parę miast, taką, że z pierwszego do drugiego firma przewiozła łącznie najwięcej towaru. Podaj te miasta i łączną masę przewiezionego towaru. Uwaga: towar przewieziony z miasta A do miasta B (np. z Krakowa do Warszawy) i towar przewieziony w drugą stronę (z Warszawy do Krakowa) należy liczyć oddzielnie.

Omówienie rozwiązania

Spróbuj rozwiązać zadanie samodzielnie. Tylko w taki sposób możesz przygotować się do matury. Poniżej znajdziesz przykładowe rozwiązanie wraz z omówieniem. Zaglądnij tam dopiero po uzyskaniu przez Ciebie wyników. Porównaj Twoje rozwiązanie z przykładowym. Życzę, aby Twoje było lepsze.

Prawdopodobnie najszybciej uzyskać wynik będzie za pomocą tabeli przestawnej.

Dla przypomnienia (Rysunek 1) - aby wygenerować tabelę przestawną, należy kliknąć w dowolną komórkę wchodzącą w skład danych, które mają być analizowane za pomocą tabeli przestawnej (1). Wybieramy z menu górnego "Wstaw" (2), następnie "Tabela przestawna ..." (3). Cała tabela danych zostanie zaznaczona (4), co należy sprawdzić, gdyż gdyby tabela danych nie została zaznaczona, nie zostaną wczytane wszystkie dane do tabli przestawnej. Gdyby tabela danych nie została automatycznie zaznaczona, należy w pierwszym kroku zaznaczyć "ręcznie" tabelę danych.

Zostanie wyświetlone okno "Wybierz źródło" (5), w którym pozostawiamy zaznaczony wybór "Bieżące zaznaczenie" i akceptujemy poprzez kliknięcie w przycisk OK (6).

W oknie "Układ tabeli przestawnej" (Rysunek 2) w okno "Pola wierszy" (1) umieszczamy dwie kolumny: "Poczatek" i "Koniec". W oknie "Pola danych" (2) umieszczamy kolumnę "Waga". Jako funkcja agregująca grupy danych zostaje zastosowana funkcja sumująca (3). Jest to funkcja domyślna dla tabeli przestawnej.

Po zaakceptowaniu ustawień poprzez kliknięcie w przycisk "OK", zostanie wyświetlona tabela przestawna (Rysunek 3).

Widok tabeli przestawnej

Rysunek 3 - widok tabeli przestawnej

Pobieżna analiza danych w kolumnie J pozwala odnaleźć odpowiedź - maksymalną wartość w kolumnie J.

W automatycznym oznaczeniu odpowiedzi może pomóc funkcjonalność formatowania warunkowego. W tym celu (Rysunek 4) zaznaczamy kolumnę J (1), wybieramy z menu górnego "Format" (2) oraz "Warunkowe" (3). W rozwiniętym menu wybieramy "Warunek" (4).

Zostanie wyświetlone okno "Formatowanie warunkowe dla ..." (Rysunek 5). W oknie tym wybieramy sposób porównania wartości (1), wartość porównywaną uzyskujemy poprzez zastosowanie funkcji maks() (2). Określamy styl, jaki zostanie zastosowany do oznaczenia komórek spełniających warunek (3), a sam efekt wybranego stylu widoczny jest w okienku podglądu (4).

Ustawienia formatowania warunkowego

Rysunek 5 - ustawienia formatowania warunkowego

Wartość maksymalna zostanie oznaczona za pomocą wybranego stylu (Rysunek 5). Wartość ta jest odpowiedzią w zadaniu - największy ładunek został przewieziony na trasie Ciechanów - Olsztyn i wynosił 15 736 kg.

Wynik działania formatowania warunkowego

Rysunek 6 - wynik działania formatowania warunkowego

Rysunek 1 - utworzenie tabeli przestawnej.

Ustawienia tabeli przestawnej

Rysunek 2 - ustawienia tabeli przestawnej

Formatowanie warunkowe

Rysunek 4 - wywołanie formatowania warunkowego

Przykładowe rozwiązanie

A 2019RSF_3

Klucz CKE

Zwróć uwagę na to, że inaczej rozwiązuje się zadanie z kluczem odpowiedzi, a inaczej, gdy nieznane są nam wyniki. Na maturze nie ma dostępu do klucza, dlatego zapoznanie się z kluczem odłóż na sam koniec Twoich ćwiczeń.

W nagłówku zdjęcie z Wenecji

Źródło: https://fshoq.com/free-photos/p/267/panorama-of-venice (publikowane na wolnych licencjach)