C++ OD PODSTAW DO MATURY

Numery PESEL - zadanie maturalne z roku 2019

(podstawa, stara formuła)

Najlepsza metoda pracy - rozwiąż zadanie samodzielnie, następnie sprawdź wyniki i porównaj Twoje rozwiązanie z przykładowym. Być może poznasz lepszy sposób, lub dojdziesz do wniosku, że Twoje rozwiązanie jest lepsze, czego Ci życzę. Z gotowych rozwiązań skorzystaj tylko jako "koło ratunkowe", ale po tym koniecznie rozwiąż zadanie raz jeszcze - samodzielnie.

2019PSF_0

Zdjęcie w nagłówku przedstawia most na Tybrze (Rzym)

Źródło: https://pixabay.com/pl/rzym-vatican-city-w%C5%82ochy-tiber-3021586/ (publikacja na zasadach wolnych licencji)