C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P23 - rozkład liczby na czynniki pierwsze

Zagadnienia: pętla w pętli, liczby pierwsze, dzielenie modulo, typ zmiennych bool
Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Działanie programu możesz sprawdzić za pomocą poniższego apletu

Poniżej znajdziesz przykładowe rozwiązanie zadania. Staraj się napisać program samodzielnie. Jeżeli to Ci się nie uda, skorzystaj z rozwiązania, ale po tym ponownie napisz program bez pomocy materiałów. Tylko w taki sposób możliwe jest nauczenie się programowania.