C++ OD PODSTAW DO MATURY

Odbieranie wartości zmiennych od użytkownika

Zagadnienia

Jak odebrać od użytkownika wartość liczbową lub znakową

Zastosowanie polecenia cin

Odbieranie wartości zmiennyc

Zdjęcie w nagłówku przedstawia malowidło w świątyni dżinistów w Mombasie (Kenia)

Źródło własne