Arkusz kalkulacyjny - OD PODSTAW DO MATURY

Statek - zadanie maturalne z roku 2020

(podstawa, stara formuła)

Najlepsza metoda pracy - rozwiąż zadanie samodzielnie, następnie sprawdź wyniki i porównaj Twoje rozwiązanie z przykładowym. Być może poznasz lepszy sposób, lub dojdziesz do wniosku, że Twoje rozwiązanie jest lepsze, czego Ci życzę. Z gotowych rozwiązań skorzystaj tylko jako "koło ratunkowe", ale po tym koniecznie rozwiąż zadanie raz jeszcze - samodzielnie.

Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął.

W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są:
data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd),
port – nazwa portu,
towar – rodzaj towaru,
Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W),
ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana lub załadowana,
cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę.

Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki5.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania

Zadanie 5.1. (2 pkt)
Podaj, który towar był ładowany na statek najwięcej razy i jaka była łączna masa tych załadunków.

Zadanie 5.2. (1 pkt)
Podaj, ile było kursów, w których statek spędził więcej niż 20 pełnych dni na morzu, bez zawijania do portów.

Przykład:
Jeśli statek wypłynął z jednego portu w dniu 2016-01-10 i wpłynął do następnego portu w dniu 2016-01-16, to spędził na morzu 5 pełnych dni (11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.01).

Zadanie 5.3. (3 pkt)
Sporządź wykres kolumnowy przedstawiający, ile załadowano i ile wyładowano towaru T5 w każdym miesiącu od 1 stycznia 2016 do 18 grudnia 2018. Załadunek i wyładunek dla każdego miesiąca przedstaw w dwóch kolumnach. Pamiętaj o opisaniu obu osi (dla osi poziomej użyj formatu rrrr-mm) i o tytule wykresu.

Zadanie 5.4. (4 pkt)
Kapitan przy załadunku płacił za towar, a przy wyładunku otrzymywał za niego zapłatę.

a) Przyjmij, że kapitan przed pierwszym rejsem miał w kasie 500 000 talarów, a następnie:
• oblicz, ile talarów miał 18 grudnia 2018 roku po zakończeniu wszystkich transakcji
• znajdź dzień, w którym po wypłynięciu z portu stan kasy kapitana był największy – podaj ten dzień oraz stan kasy kapitana tego dnia.

b) Podaj, ile minimum talarów powinien mieć kapitan przed pierwszym rejsem, aby mógł wykonać wszystkie transakcje, tzn. zapłacić za każdy załadunek, każdego dnia.

Do oceny oddajesz:

• plik tekstowy wyniki5.txt zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
• plik zawierający wykres do zadania 5.3. o nazwie: ........................................................
• plik(-i) zawierający(-e) komputerową realizację Twoich obliczeń o nazwie(nazwach): ........................................................................................................................................

Zdjęcie w nagłówku: Victoria Memorial (Kalkuta - Indie)

Grafika pochodzi z darmowych zasobów: https://pixabay.com/pl/photos/victoria-memorial-indie-kalkuta-2394784/

Victoria Memorial - pomnik ku czci królowej Wiktorii, zbudowany w Kalkucie w Indiach. Ma postać rozległego gmachu z marmuru, otoczonego ogrodami w stylu angielskim. Współcześnie mieści się tu muzeum.

W styczniu 1901, po śmierci królowej Wiktorii, ówczesny gubernator generalny i wicekról Indii George Curzon zaproponował budowę pomnika. Pomnik zaprojektował angielski architekt William Emerson, zaś kamień węgielny położył książę Walii, późniejszy król Jerzy V. Budowlę ukończono w 1921 roku.

Źródło tekstu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Victoria_Memorial_(Kolkata)