C++ OD PODSTAW DO MATURY

Trójki liczb - zadanie maturalne z roku 2017

(podstawa, stara formuła)

Najlepsza metoda pracy - rozwiąż zadanie samodzielnie, następnie sprawdź wyniki i porównaj Twoje rozwiązanie z przykładowym. Być może poznasz lepszy sposób, lub dojdziesz do wniosku, że Twoje rozwiązanie jest lepsze, czego Ci życzę. Z gotowych rozwiązań skorzystaj tylko jako "koło ratunkowe", ale po tym koniecznie rozwiąż zadanie raz jeszcze - samodzielnie.

Zdjęcie w nagłówku przedstawia widok Łuk Konstantyna i Koloseum (Rzym)

Źródło: https://pixabay.com/pl/%C5%82uk-konstantyna-wielkiego-koloseum-3044634/ (publikacja na zasadach wolnych licencji)