C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P02 - wyświetlanie stu kolejnych liczb malejąco z użyciem pętli for i while

Zagadnienia: pętla while i for, malejący licznik pętli
Sto kolejnych liczb malejąco