C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P09 - liczba wspak

Zagadnienia: wyodrębnianie cyfr z liczby
Liczba wspak