C++ OD PODSTAW DO MATURY

Działki - zadanie maturalne z roku 2019

(rozszerzenie, stara formuła)

W pliku dzialki.txt zapisano 50 map działek przeznaczonych na sprzedaż. Każda działka ma kształt kwadratu o boku 30 jednostek i jest podzielona na 30×30 jednostkowych kwadratowych pól. Mapa zawiera 30 wierszy, z których każdy ma po 30 znaków opisujących pola. Po każdej mapie jest jeden pusty wiersz.

Na potrzeby zadania przyjmujemy, że numeracja map jest zgodna z kolejnością ich występowania w pliku dzialki.txt.

Znak . oznacza, że odpowiednie pole jest puste, znak * oznacza fragment działki porośnięty trawą, a znak X – przeszkodę terenową (drzewo, skała itp). Przykładowy opis działki może wyglądać następująco:

Napisz program(y), który(e) da(dzą) odpowiedzi do podanych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wynik4.txt, a każdą odpowiedź poprzedź numerem zadania.

Uwaga: Plik przyklad.txt zawiera 5 przykładowych map spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z tego pliku są podane pod treściami zadań.

Zadanie 4.1. (3 pkt)

Oblicz, ile jest działek, w których co najmniej 70% powierzchni jest porośnięte trawą. Dla pliku przyklad.txt odpowiedź to 1.

Zadanie 4.2. (3 pkt)

Po analizie map okazało się, że są dwie działki, których mapy po obróceniu jednej z nich o 180º są identyczne. Podaj numery tych działek.

Dla pliku przyklad.txt odpowiedź to numery działek 2 i 3.

Zadanie 4.3. (4 pkt)

W rogu północno-zachodnim działki (czyli lewym górnym rogu mapy) trzeba wytyczyć kwadratowy plac, który nie może zawierać przeszkód terenowych (czyli zawiera wyłącznie pola puste oraz trawiaste).

Znajdź działkę, na której zmieści się taki plac o największej powierzchni. Jako odpowiedź podaj numer tej działki oraz długość boku placu. Jeśli jest więcej takich działek, podaj numery ich wszystkich.

Przykładowo z podanego rysunku można wytyczyć kwadratowy plac o boku o długości 4. Dla pliku przyklad.txt odpowiedź to: numer działki – 4, maksymalny bok – 7.

Do oceny oddajesz:

  • plik tekstowy wynik4.txt zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem).
  • plik(i) zawierający(e) komputerową realizację Twoich obliczeń o nazwie(nazwach): …………………………………………………………………………………………………..

W nagłówku zdjęcie z Wenecji

Źródło: https://fshoq.com/free-photos/p/267/panorama-of-venice (publikowane na wolnych licencjach)

Treść zadań oraz pliki z danymi pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/