C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P07 - silnia

Zagadnienia: walidacja danych wejściowych przy użyciu pętli do, zastosowanie typu zmiennych unsigned long long , ćwiczenie zastosowania pętli
Silnia