C++ OD PODSTAW DO MATURY

Trójki liczb - zadanie maturalne z roku 2017 (podstawa, stara formuła)

Zadanie 1
2017PSF_1

To jest tylko przykładowe rozwiązanie, Twoje może być lepsze, spróbuj więc rozwiązać zadanie samodzielnie, a poniższy kod potraktuj jako materiał porównawczy. Jeżeli napiszesz lepszy kod, prześlij go za pomocą poniższego formularza.

Zdjęcie w nagłówku przedstawia widok Łuk Konstantyna i Koloseum (Rzym)

Źródło: https://pixabay.com/pl/%C5%82uk-konstantyna-wielkiego-koloseum-3044634/ (publikacja na zasadach wolnych licencji)