Arkusz kalkulacyjny

OD PODSTAW DO MATURY

Tabele przestawne

  • Tabele przestawne służą do analizy danych oraz prezentowania ich w sposób tabelaryczny zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Działanie tabel przestawnych najlepiej jest zademonstrować na konkretnych przykładach, stąd w tym rozdziale zamieszczam kilka ćwiczeń praktycznych. Rozwiązanie ich zobrazuje sposób wykorzystania tego narzędzia. Na podstawie tabel przestawnych można budować wykresy, podobnie jak na podstawie każdej innej tabeli danych.


Treść i opis ćwiczeń

Tabele przestawne

Plik z danymi do ćwiczeń

Tabele przestawne - cwiczenia

Zdjęcie w nagłówku przedstawia Stary Rynek w Szczecinie

Grafika pochodzi z darmowych zasobów: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:1009_Rynek_Sienny_Szczecin_SZN.jpg