Arkusz kalkulacyjny

OD PODSTAW DO MATURY

Sposoby adresowania komórek

  • Kopiowanie formuł obliczeniowych
  • Adresowanie względne
  • Adresowanie bezwzględne
  • Adresowanie mieszane
  • Adresowanie przez nazwę
  • Odwołanie do całej kolumny i całego wiersza
  • Odwołanie do komórek w innym arkuszu
Rodzaje adresów

Zdjęcie w nagłówku przedstawia Hiroszimę (Japonia)

Grafika pochodzi z darmowych zasobów: https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Ganbaku_Dome_of_Hiroshima_from_distance.jpg