C++ OD PODSTAW DO MATURY

Systemy liczbowe

Pojęcie systemu liczbowego

Systemy liczbowe

Przeliczanie liczb między systemami

Przeliczanie

Zadania

  • Zadanie SL01 - konwersja liczby dziesiętnej na system od dwójkowego do dziewiątkowego w arkuszu kalkulacyjnym
  • Zadanie SL02 - konwersja liczby dziesiętnej na system od dwójkowego do dziewiątkowego w C++
  • Zadanie SL03 - konwersja liczby dziesiętnej na dowolny system w arkuszu kalkulacyjnym
  • Zadanie SL04 - konwersja liczby dziesiętnej na dowolny system w C++
  • Zadanie SL05 - konwersja liczby z systemu 2 - 9 na system dziesiętny w arkuszu kalkulacyjnym
  • Zadanie SL06 - konwersja liczby z systemu 2 - 9 na system dziesiętny w C++
  • Zadanie SL07 - konwersja liczby z dowolnego systemu na system dziesiętny w arkuszu kalkulacyjnym
  • Zadanie SL08 - konwersja liczby z dowolnego systemu na system dziesiętny w C++
  • Zadanie SL09 - konwersja liczby między systemami - kalkulator w C++

Polecam następujące materiały dostępne w sieci

Zdjęcie w nagłówku przedstawia Londyn

Źródło: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/47648/ (publikacja na wolnych licencjach)