C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P13 - ciąg arytmetyczny

Zagadnienia: przerwanie działania pętli za pomocą instrukcji break
Ciąg arytmetyczny