C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie TJ14 - Wydawanie reszty

Zagadnienia: tablica jednowymiarowa

Treść zadania

Napisz program, który będzie mógł być zastosowany w sklepowej kasie.

Sprzedawca wprowadza łączną cenę kupowanych produktów oraz kwotę pieniędzy przekazaną przez klienta. Program zwraca wartość reszty, którą ma wypłacić sprzedawca oraz wypisuje ile banknotów oraz bilonu jakiej wartości sprzedawca powinien wydać, aby uzyskać kwotę reszty.

Zakładamy, że sprzedawca dysponuje nieograniczoną liczbą banknotów i bilonu wszystkich dostępnych nominałów.

Przykład działania programu prezentuje Rysunek 1.

Rysunek 1 - przykład działania programu

Opis rozwiązania

W rozwiązaniu musimy wskazać programowi, jakimi nominałami banknotów i monet dysponujemy. Najlepiej jest wykorzystać w tym celu tablicę. Aby nie spotkać się z problemem zaokrągleń, nominały w tablicy można przechowywać jako wartości całkowite, czyli wartości przedstawione w groszach.

Następnie tworzymy pętlę, za pomocą której odwołamy się do poszczególnych nominałów i sprawdzimy, czy pozostała do wydania reszta jest większa od danego nominału. Jeżeli tak, sprawdzamy ile razy jest większa. Będzie to równoznaczne z tym, ile sztuk (banknotów lub monet) danego nominału należy wydać. Ostatecznie pozostała do wydania reszta otrzymuje wartość pomniejszoną o iloczyn liczby wydanych nominałów i ich wartości.

Poniżej znajdziesz przykładowe rozwiązanie zadania. Staraj się napisać program samodzielnie. Jeżeli to Ci się nie uda, skorzystaj z rozwiązania, ale po tym ponownie napisz program bez pomocy materiałów. Tylko w taki sposób możliwe jest nauczenie się programowania.

Zdjęcie w nagłówku przedstawia most Aleksandra III (Paryż)

Żródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_75005_Rue_Saint-Jacques_La_Sorbonne_facade_01c.jpg (publikowane na wolnych licencjach)

Most Aleksandra III

Most Aleksandra III (fr. Pont Alexandre III) – most w Paryżu wybudowany w latach 1896-1900, a ukończony na otwarcie Wystawy Światowej. Został nazwany na cześć cesarza Imperium Rosyjskiego Aleksandra III Romanowa, którego syn i następca, Mikołaj II, położył kamień węgielny pod budowę (w październiku 1896). Most nawiązuje do przymierza rosyjsko-francuskiego zawartego w roku 1892. Na moście umieszczone są godła Francji i Imperium Rosyjskiego oraz personifikacje Sekwany i Newy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Aleksandra_III