C++ OD PODSTAW DO MATURY

Zadanie P01 - wyświetlanie stu kolejnych liczb rosnąco z użyciem pętli for i while

Zagadnienia: posługiwanie się pętlą for i while na prostym przykładzie wyświetlenia wartości licznika pętli, określanie zakresu działania pętli.
Sto kolejnych liczb