C++ OD PODSTAW DO MATURY

Słowa - zadanie maturalne z roku 2018

(rozszerzenie, stara formuła)

W pliku slowa.txt zapisano 1000 wierszy. Każdy z nich zawiera dwa niepuste słowa oddzielone spacją. Słowa składają się wyłącznie z wielkich liter alfabetu angielskiego.

Przykład: 
AAIWQX EZSLCL 
ACTOACTAOER OACTA 
ACUO KORNL

Napisz program (programy), który(e) poda(dzą) odpowiedzi do poniższych zadań.

Zadanie 6.1. (0–2)

Podaj, ile słów w pliku slowa.txt kończy się na literę A.

Zadanie 6.2. (0–4)

Podaj liczbę wierszy z pliku slowa.txt zawierających pary słów, w których pierwsze słowo zawiera się w drugim słowie.

Przykład: 
Słowo ADC zawiera się w słowie ASWADCF, jak też w słowie ADC. 
Słowo ADC nie zawiera się w słowie ASWADFC. 

Zadanie 6.3. (0–4)

Anagram to słowo powstałe z przestawienia liter danego słowa, wykorzystujące wszystkie jego litery.

Przykład:
Anagramami słowa SLOMA są na przykład: MASLO, SLMAO, SOLMA, …

Podaj liczbę wierszy w pliku slowa.txt, w których występują pary słów takich, że pierwsze słowo jest anagramem drugiego. Wypisz te pary.

Do oceny oddajesz:

  • plik tekstowy wyniki6.txt zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań. Odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem
  • plik(i) zawierający(e) kody źródłowe Twoich programów o nazwie(ach):

Pliki z danymi

Rozwiązania

W nagłówku zdjęcie z Wenecji

Źródło: https://fshoq.com/free-photos/p/267/panorama-of-venice (publikowane na wolnych licencjach)

Treść zadań oraz pliki z danymi pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/