C++ OD PODSTAW DO MATURY

Archiwalne zadania maturalne na poziomie podstawowym

z opisem i rozwiązaniami

Wprawdzie nie istnieje już matura z informatyki na poziomie podstawowym, jednak archiwalne zadania są bardzo dobrym materiałem wprowadzającym w świat zadań maturalnych z programowania.

Zdjęcie w nagłówku przedstawia panoramę Rzymu

Źródło:https://it.wikipedia.org/wiki/File:Rome_Skyline_(8012016319).jpg (publikacja na zasadach wolnych licencji)

Przy okazji rozwiązywania zadań maturalnych z C++ zapraszam Cię na zwiedzanie Rzymu i klimat piosenki włoskiej :)